Nõo Põhikooli juurdeehituse fassaaditööd.

Nõo alevik, Tartumaa